E-mail
Heslo

školní řád

školní řád
Toto je školní řád HOGCZ, internetové školy nacházející se na adrese hogcz.wgz.cz – jeho  dodržování je povinné pro všechny studenty, profesory, pracovníky…

Svět, který v HOGCZ potkáte, je inspirován příběhy o kouzelnících a čarodějkách, jak nám ho představila ve svých knihách spisovatelka J. K. Rowlingová  a film o Harrym Potterovi. Zapojit se do něj může každý, kdo si nasadí Moudrý klobouk a bude zařazen do některé z kolejí. Věk pro přihlášení je 11 let , jedinec musí ovládat umění písma a četby a ovládat český nebo slovenský jazyk. HOGCZ je založen na RPG, ale jiném než hrad bradavice, hocz, bradon, hogwarts, eu-hogwarts, castle hogwarts.

*nesmí se v hradu používat útočná a smrtící kouzla
*k druhému se chovejte s úctou a v dobrých mravů
*
Každý obyvatel nechť dbá na udržování pořádku a čistoty v hradě, tj. nepíše do místnosti jednu větu několikrát, neopakuje dotazy, které jsou v místnosti napsány už min. třikrát, nepíše nesmyslné zprávy, nepíše jednu zprávu za druhou atp. 

PRVNÍ KRŮČKY:
Hrad má plno chodeb,pater,pokojů,místností a já vás snimi seznámím máte tu menší plánek. Ovšem mám tu i nepřístupné místa: chodba staré čarodějnice, sborovna, strašidelný les, některým obyvatelům je také zakázáno vstupovat do cizích kolejí,některá část ředitelny,kabinety profesorů mají i obytnou část a tam je zakázáno lést, oddělení s omezeným přístupem v knihovně,buďte shovívavý k staré vrbě mlátičce , která tu je již 3000 let.

Nejprv zavítáte k o nás → studnice a od ní by jste si měli přečíst školní řád, informace a vše co u studnice uvidíte→rozřazovník s moudrým kloboukem je již 5000 let starý tak se kněmu chovejte úctihodně. Vstupem do rozřazovníku dáváte na jevo, že jste četli školní řád a pravidla a , že jste schopen vstoupit dohry.
Mnoho srandy a zábavy.

Každý hradník je povinen si před začátkem studia nasadit na hlavu Moudrý klobouk (v patře Rozřazování), který mu vybere jeho kolej. Ta mu bude domovem po celou dobu jeho pobytu v Hradě. Moudrý klobouk ví nejlépe, do které koleje kdo patří, a proto proti jeho rozhodnutí není odvolání. Názvy kolejí jsou: Havraspár, Mrzimor, Nebelvír a Zmijozel. 

Dále se objevíte v registraci, jméno nesmí být vulgární smějí se používat časká,slovenská a knižní jména s Harry Potter stím, že budou mít koncovku →ová.

Když se víckrát registruješ jsi navždy zatracen, již sem nevstoupíš.
Přísně se zapovídá opětovné nasazování Moudrého klobouku a vytváření dalších uživatelských účtů pro jednu osobu, ať už je motivace jedince pro tento skutek jakákoliv. Pokud byl hradní obyvatel odhlášen kvůli neaktivitě, nesmí si již znovu nasazovat Moudrý klobouk; stačí, když napíše vedení  sovu se žádostí o obnovení účtu. 

Musíte po registarci ihned stvořit esej,poté přiletí dopis s přijetím/nepřijetím.


v hře
hru je nutno navštěvovat 85% když budeš mít 50% je to ještě přijatelné→ 5% vyloučení ze hry
body co nahrál kolejím samosebou vymizí
V Hradě se k sobě všichni chovají slušně, sprostě nenadávají, vzájemně se neurážejí a v žádném případě si neubližují a nesesílají nebezpečné kletby. Nejen mezi studenty navzájem, ale i mezi studenty a profesory, řediteli kolejí či členy Hradní rady je obvyklé tykání. Samozřejmě tuto větu poslední s tykáním uvádím na pravou míru, studenti si mezi sebou tykají vedení a zaměstnanci jim tykají ovšem studenti dospělým obyvatelům vykají a když bude nějakému zaměstnanci tykání mezi dalšími dospělými obyvateli může vykat není to pravidlo je to na vás, jen udětí to platí.
 

soví pošta

Při vzájemné komunikaci soví poštou (tj. e-mailem) se vyžaduje dodržování těchto základních pravidel:

* do předmětu→ krátce stručně očem to bude
*obsah→ zřetelně a pravopisně co po adresátorovi žádáš jinak nepochopí matlaninu
*podepsání s pozdravem→ podpis by měl vypadat takto
*text*
S pozdravem

Ajsa Elistrová 1.ročník Zmijozel
*odpověď→ uvědom si, že tu nesedí osoba každou vteřinu a, že má svůj mimo program tudíž neodpoví ihned
*řetězový sovy→ svojí emailovou nesmyslovou zprávu nepoasílej 10x a nezahlcuj nám schránku a rozhodně ne obtěžující sovy

žádná nevyžádaná pošta – neposílejte řetězové e-maily a další obtěžující zprávy

Při porušení zmíněných pravidel se odesílatel vystavuje riziku, že adresát bude jeho zprávy ignorovat.

odměna+ terst
když vymyslíš soutěž, esej, referát pro obyvatele hradu můžeš dosta jednu z odměn: pochvala, medaile, body( dle dokonalého návrhu od 30-150 jak učitelé tak studenti budou hodnoceni body) 
odměny za docházku 85% pro zaměstnace prémie finací v hodnotě 20 000 galeonů, pro žáky v hodnotě 100 000 bodů
odměny za 50% docházky,pro žáky pochvala ředitele + 10 bodů pro kolej, pro zaměstnance 500 galeonů-2 srpky-1 cvrček

Trest : ten se nelíbí nikomu za urážení ostatních se strhávájí body za vulgarismus a urážení- 10 bodů, za Za ne odevzdání úkolů v době 15 dnu - 25 bodů To platí i pro nemocný ty se mají pídit po látce a doplnit si ji. Ne odevzdání omluvenek u zaměstnanců i dětí ředitelská dutka. Omluvenky žáků se zasílají profesorům a dále řediteli, profesoři a zaměstnanci taky zasílají řediteli přímo Omluvenky. Trest může navrhnout jakýkoliv obyvatel ,který uvidí porušování pravidel a školního řádu. Za porušování povinnosti a nepovinosti učitelů a žáků bude žákům odečítání 50 bodů, profesorům nejen - 50 bodů, ale i poloviční plat půlroční plat profesora činí 60 000 galeonů, tudíž dostane pouze 30 000 galeonů.
PENÍZE; Každý má na začátku 10 000 galeonů 500 srpců a 10 cvrčků z důvodu drahých třech obchůdků v hradě a jedné restauraci děravý koště.

POSTAVA;
Každýmu je přidělena podobizna jelikož se ne ptáme na to jak vypadáš tak nás nezahlcuj sový poštou plnou nápadů na vzhled nebude na to brán zřetel a půjde do spamu. My sami určujeme vzhled jediné co víme dospělý, žák, kluk holka věk dle toho bude vypadat postava.
Obchody:
Restaurace děravý kotel obsahuje jídelný a nápojový meny a chat v kterým papáte a objednáváte. První obchod madmazel Malklinová ( uniforma ne tu máte na postavě, ale plesový šaty, normální letní a zimní oblečení, obuv a hůlky profesor a žák nemá na začátku hůlku) Druhý obchod zvířectvo a pomůcky, ( zvířata + zařízení k chovu vše pro Vaše drobečky ty také nikdo na začátku nemá, kotle, brka, papíry, věci k lektvarům, věci k hodině létání a famfrpálu) Třetí obchod krucánky a kňoury( sladkosti, hračky, suvenýry) Každý obchod má svuj seznam a chat hrací.
KOLEJE:
Každýmu je přístupna pouze kolej jenž mu náleží, nezná hesla ostatních kolejí, každý kolejní ředitel vytvoří kolej na svém webu a odkaz zašle svou sovou ředitelce Minervě ta jej zde v sekci školní pohár vyvěsí hesla znají pouze kolejní ředitelé a žáci dané koleje, sama Minerva McGomagallova nezná hesla, jen vidí přístupný obsah, tím naznačuji, že máte Mít v koleji přístupný i nepřístupný obsah.
Profesorkou kolej vytváří Minerva.
Každý kolej má prefekty tři ty hlídají pořádek a určený čas, večeru a noční klid a pomáhají profesoru web zdokonalovat. Musejí dodržovat všechna pravidla a stíhat 50% výuky jelikož jsou vytíženi povinnosti kolejí většinou jsou to žáci 9. Ročníků kterým zbývá již poslední volný 10. Ročník pro vstup do dospělýho života plnýho nástrah a nebezpečí. Primusem je žák 10. Ročníku, který má volnou výuku a dělat může asistenta jakýmikoliv profesoru v jakýkoliv ročníku. Musí dodržovat pravidla školy a je více než prefekty koleje .

školní rada: Školní rady jsou dvě velitelská čili profesoři, ředitel a zástupce kterým dělá předsedu Primus.
# na radě ne pijeme a ne jíme, ve vedrech sklenka vody povolena,
# řešíme co se vynechalo na poradách tam má Primus jako jediný žák přístup
# vše se odehrává ve sborovně
# řešíme zde závažná obvinění, alkohol, vulgarismus, porušování pravidel, nepovolené kouzlení, znečištění toalet a prostorů hradu, nezákonné věci.

Sborovna tam se řeší porady a velitelská rada, na normálních poradách se věnujeme zlepšování školy, výuce, problémům s žáky, trestům atd. Když na normální krátký poradě vše nestihneme či někdo chybí tak to dořeší se na velitelské.

Žákovská rada řeší se věci týkající se kolejí, předsedá jim prefekt, stavit by se tam profesor neměl toto je žáků k dispozici jim je obrazárna kde to řeší, řeší i problémy s kamarády sepisují stížnosti a nedostatky a to pak zasílají velitelský radě, vymejšlí akce, zakládají pod vedením Primuse či profesora kroužky.
ŽÁK PRAVIDLA Nesmí běhat a křičet po chodbách Volný čas tráví na koleji, v knihovně, v zahradách hradu, na nádvoří v hradu v restauraci jenž je v 9 patře školy s terasou prosklenou Smí si tykat se spolužáky a dospělým vykat musí poslat sovou omluvenku s důvodem a s delkou pobytu mimo hrad musí plnit úkoly, referáty, psát písemky chodit na 4 povinný předměty jemiž jsou létání, lektvary, obrana proti černý magii, dějiny čar a kouzel. Ostatní jsou volitelný musí Mít 85% docházky nebo +- 50% Nesmí kouzlit mimo školu a smí kouzlit ve škole, ale nesmí užívat smrtelná a ubližující kouzla. Když sve milé vykouzlíš srdíčka tak je to v pořádku. Nesmíš být vulgární, požívat drogy, alkohol a porušovat zákony ČR a SR ( český a slovenský republiky)

PROFESOR Musí tykat žákům a musí tykat kolegům, pokud je to někomu nepříjemné nemusí tykat nikomu musí chodit na hodiny a když někdo nepřijde musí tam počkat 15 minut pak jsou hodiny neomluvené pro žáky profesor musí omluvenku od žáka ukázat řediteli a poslat řediteli svou omluvenku s důvodem a delkou doby stravené mimo hrad nesmí na žáky používat kouzla, nesmí byt vulgární, požívat drogy, alkohol můžete, nesmí porušovat zákony ČR a SR musí zadávat úkoly, tři testy v obou pololetí a dva velký pololetní testy, referáty. Musí si vést v počítači složku o prospěchu žáků u každého jméno ročník pochvaly, tresty, známky, body, aktivitu, docházku zkrátka menší žákovská s třídící. A na konci každého pololetí odevzdat ke kontrole řediteli ať muže sepsat vysvědčení
Zaměstnanci a žáci musí se zúčastnit povinně všech akcí školy bývají za ně odměny.
Popis pater menší plánek školy.
Podzemí garáže košťat
podzemí-1 vězení Azkaban
 Suterén obchůdky
přízemí Velká síň , kuchyň, školníkuv kumbál s pokojem
první patro ředitelna+ kabinety
druhé patro koupelny s toaletou pánské a damské s Uršulou
třetí patro kolej Havraspár
Čtvrtý patro Nebelvír
pátý patro Mrzimor
šestý patro Zmijozel
sedmý patro tajemná komnata a chodba staré čarodějnice zakázány vstup
osmý patro vampýrův a vlkodlačí útulek bacha nenechte se kousnout
devátý patro komnata nejvyšší potřeby
Desátý patro knihovna
jedenáctý patro knihovna s omezeným přístupem žáci vstup zakázán
dvanáctý patro restaurace s prosklenou terasou
První věž astronomický a jasnovidecký učebny
druhá věž sový harém okolí školy.

Temný les
kouzelná zahrada
vrba mlátička vstup zakázán žákům
hájenka dum hajnýho a lesík veselých stromů
nádvoří
hřiště famfrpálový
kadibudka
Výuka, bodování, peníze
výuka probíhá odpoledne po normální škole od 15:00 O víkendech od 11:00 dopoledne
Je vytvořen rozvrh hodin .
povinné předměty
obrana proti černé magii, létání, dějiny čar a kouze, lektvary
nepovinné
Jasnovidectví, věštění, astronomie, péče o kouzelné tvory, kouzelný formule, přeměňování
 volitelné ty se otevřou jen se zájmem 10 studentů
bylinkářství, věštění z čísel, starodávné ruiny a studia mudlů.
Zápis probíhá v sekci papírování .
známky 1 -100 bodů 2- 50 bodů 3- 35 bodů 4- 5 bodů 5-0 bodů N (neomluven) - 37 bodů o (omluven) 70 bodů Odevzdání úkolů v lhůtě 15 dnů dle dokonalosti a originality da profesor známku a za odevzdání je ještě 5 bodů navíc ne odevzdání v lhůtě 15 dnů 5 a 0 bodů za akce vymýšlení 350 bodů za účast 15 bodů neúčast -1bod
Registrování
žáci mají možnost 1.-2.7 a 1.-2.8
Profesoři a zaměstnanci se zúčastní castingu který má několik částí casting je otevřen celý léto a zimu při vzniku hry celý rok.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one